• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A

Bezpiecznie - to wiedzieć i znać

Dnia 5 listopada 2014 roku szkoła przystąpiła do policyjnego programu edukacyjo - profilaktycznego dla dzieci: „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Program realizowany będzie na etapie edukacji wczesnoszkolnej i w oddziale przedszkolnym. Ma charakter długofalowy.

Cel programu

Celem podstawowym jest wyposażenie w umiejętności i nawyki rozpoznawania oraz zapobiegania zagrożeniom.

Zakres tematyczny

Zakresy tematyczne: „bezpieczna droga”, „zabawa - ale jaka?”, „sam w domu”, „obcy”, „mój wolny czas”, „niebezpieczne przedmioty”, „szukam pomocy”, „gry edukacyjne”.

Realizacja programu

Program realizowany jest przez wychowawców wraz z funkcjonariuszami komisariatów.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2