• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
sp38 kto przyniesie wiecej

Zielono nam… – nasze działania dla Ziemi

Otóż w ciągu miesiąca klasy otrzymają do wykonania różne zadania, za które będą uzyskiwać punkty. Klasa, która zdobędzie największą liczbę punktów, otrzyma tytuł „Zielonej klasy”. Zadania będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy 0-3 i 4-6.

Czas trwania: od 23 marca do 23 kwietnia 2015 r.

Zbiórka makulatury „Kto przyniesie więcej…”

Każda klasa za przyniesienie min 1 kg makulatury już otrzymuje 1 pkt, dodatkowe punkty można uzyskać za przyniesienie przez daną klasę największej ilości makulatury: kl.4-6 i kl.0-3: 1 miejsce: 3 pkt, 2 miejsce: 2 pkt, 3 miejsce: 1 pkt

Czas trwania: od 23 marca do 17 kwietnia

„Zielone lotne brygady” – kontrola skuteczności segregowania odpadów w salach lekcyjnych

W ustalonym okresie, w salach lekcyjnych będzie sprawdzana poprawność segregowania odpadów. Punkty od 0 do 3 będą przydzielane klasom za poprawną segregację odpadów w sali, w której mają najwięcej lekcji w danym dniu

Czas trwania: od 27 marca do 20 kwietnia

„Zielona Poezja” – konkurs poezji o tematyce przyrodniczej

Klasa otrzymuje tekst wiersza z lukami, które uzupełnia według własnego pomysłu, ale tak, aby wiersz tworzył jednolitą całość. Kryteria oceniania: pomysłowość, estetyka prezentacji wiersza. Ilość punktów do zdobycia: od 1 do 4 pkt

Czas trwania: od 30 marca do 10 kwietnia

„Zielono w głowie” - konkurs wiedzy przyrodniczej

Klasa wybiera 2 osoby, które jako drużyna będą rozwiązywały test. Uzyskane wyniki zostaną odpowiednio przeliczone na punkty: 1 miejsce: 4 pkt, 2 miejsce: 3 pkt, 3 miejsce: 2 pkt, pozostałe miejsca: 1 pkt

Termin: 15/16 kwietnia

Dla Matki Ziemi… - przygotowanie gazetki klasowej

Klasa przygotowuje w sali gazetkę, którą chciałaby zadedykować naszej planecie – Ziemi. Kryteria oceniania: pomysłowość, estetyka wykonania. Ilość punktów do zdobycia od 0 (brak gazetki) do 5 pkt

Termin: 17 kwietnia

„Zielona klasa”

W tym dniu cała klasa ma widoczne zielone akcenty w ubiorze. Oceniany będzie stopień „zazielenienia się” klasy: 100% klasy na zielono - 5 pkt, 99-80% klasy na zielono - 4 pkt, 79-50 % klasy na zielono - 3 pkt, 49 – 25 % klasy na zielono - 2 pkt, mniej niż 25 % klasy na zielono - 1 pkt, 0% - 0 pkt. Dodatkowy punkt klasa otrzymuje za „zielonego” wychowawcę.

Termin: 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi

„Zielone podchody”

Klasy wezmą udział w podchodach na Cytadeli (około 2h). Na wyznaczonej trasie będą czekały na nich zadania i oczywiście punkty do zdobycia. Szczegóły w terminie późniejszym

Termin: 22 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ziemi

Zakończenie i podsumowanie 23 kwietnia

Na boisku, po dużej przerwie podsumujemy nasze „zielone współzawodnictwo” i wręczymy klasom podziękowania za udział, a najskuteczniejsze klasy z kategorii wiekowej 0-3 oraz 4-6 otrzymają tytuł „Zielonej Klasy”

Więcej informacji

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu, który można pobrać klikając w link - pobierz regulamin

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2