• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Rroman Brandstaetter

Literackie przystanki nad Wartą

Nasza szkoła, włączając się w działania Stowarzyszenia im. Romana Brandstaettera i Instytutu Filologii Polskiej UAM, przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym „Literackie przystanki nad Wartą”. Pierwszym ich bohaterem będzie Roman Brandstaetter.

Cel projektu

Celem projektu jest przybliżenie postaci pisarza i jego twórczości, zwłaszcza uczniom naszej szkoły. W dniach od 20 do 25.10.2014r. klasy czwarte i piąte, poprzez różne działania twórcze, zapoznają się z twórczością tego niezwykłego poety. Zdobyta wiedza zaowocuje stworzeniem prac wizualnych, prezentowanych na ulicy imienia Romana Brandstaettera, przy której znajduje się nasza szkoła. W holu na parterze zostanie ustawiona pamiątkowa tablica poświęcona pisarzowi.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2