• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
 

Stypendium szkolne

Komunikat psychologa/pedagoga szkolnego

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Poznania, u których dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę, mogą się ubiegać do 15.09.2014 r. w Poznańskim Centrum Świadczeń o stypendium szkolne, przyznawane na bieżący rok szkolny.

Wyprawka szkolna

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub innej trudnej sytuacji losowej (klasa II, III, VI) lub mające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wszystkie klasy) mogą się ubiegać do 30.09.2014 r., za pośrednictwem szkoły, o dofinansowanie zakupu podręczników.

Więcej informacji

Stypendium szkolneOsoby zamieszkałe poza terenem Miasta Poznania mogą się orientować w sprawie stypendiów i innych form pomocy materialnej w swoich urzędach gminy. Bliższe informacje o wyżej wymienionych formach pomocy materialnej można uzyskać u psychologa/pedagoga szkolnego lub w Poznańskim Centrum Świadczeń, ul. Wszystkich Świętych 1. Wniosek do pobrania znajdują się w gabinecie psychologa/pedagoga szkolnego.

Psycholog szkolny

Psycholog
Krystyna Ziemkowska
(61) 820-36-91 w. 35

Pedagog szkolny

Pedagog
Alicja Henzel
Olga Pytlewska
(61) 820-36-91 w. 35

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2