• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Oferta edukacyjna

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną i opiekuńczo - wychowawczą, zapewniamy:

 • wstępną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dziecka
 • możliwość wyrównywania szans edukacyjnych oraz pracy z dzieckiem zdolnym
 • stosowanie metod aktywizujących w nauczaniu
 • lekcje biblioteczne wspierające edukację czytelniczą
 • wycieczki edukacyjne powiązane tematycznie z realizowanymi treściami programowymi
 • zajęcia muzyczne prowadzone w ramach zajęć edukacyjnych przez wykwalifikowanego nauczyciela muzyki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych
 • zajęcia na dużej sali gimnastycznej i na boisku ze sztuczną nawierzchnią
 • gry i zabawy ruchowe na szkolnym placu zabaw

Warunki lokalowe

Zajęcia dla dzieci 6 - letnich przeprowadzane są w wydzielonej części szkoły. Pomieszczenia wyposażone są w odpowiednie meble, zabawki i miejsce rekreacyjne przystosowane do pracy z dziećmi 6 letnimi. Znajduje się tam również łazienka oraz szatnia dostosowane do ich wzrostu i zapewniające możliwość samoobsługi. Uczniowie klas I korzystają z przestronnych, kolorowych i atrakcyjnie wyposażonych sal lekcyjnych. Zajęcia odbywają się zarówno w nowoczesnych ławkach, jak i w kąciku relaksacyjnym. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w nowoczesnej sali gimnastycznej oraz na przyległych terenach zielonych i placu zabaw.

Certyfikaty

Szkoła posiada certyfikaty:

 • Echo Poznańskiego Czerwca '56
 • Szkoła z Klimatem
 • Śladami Powstania Wielkopolskiego
 • Szkoła bez przemocy

Kółka szkolne

W szkole działają:

 • Chór
 • Wolontariat
 • Drużyna Zuchów Dzióbdziobów
 • Szkolna reprezentacja w piłce nożnej i ręcznej

Lokalizacja

Szkoła mieści się w pięknie odrestaurowanym budynku, w pobliżu Parku Cytadela. Posiada jedyne w Poznaniu boisko szkolne z wizualną mapą Polski i planszami do gier podwórkowych oraz halę sportową. Szkoła zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo poprzez różne działania, w tym także poprzez pełen monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2