• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A

Wiosenna Świąteczna aukcja

Dama z parasolką - Wiosenna Świąteczna aukcja 2014 w Szkole Podstawowej nr 38Dnia 27 marca na terenie szkoły odbędzie się „Wiosenna Świąteczna aukcja”. Na tegorocznej aukcji licytowane będą przedmioty, które wykonane zostały przez pracowników naszej szkoły! Zapraszamy wszystkich do zabawy i wspólnej licytacji.

Dochód z aukcji

Dochód z licytacji przeznaczony zostanie:

 • na spełnienie pragnień dziecka będącego pod opieką fundacji „Mam marzenie”
 • Szkolny Fundusz Pomocy Dzieciom

Regulamin aukcji

Każdy, kto chce wziąc udział w aukcji powinien zapoznać się z regulaminem „Wiosennej Świątecznej aukcji”

 • Każdy, kto chce wziąć udział w licytacji zaprezentowanych przedmiotów (uczeń, rodzic, nauczyciel), odnajduje wybraną rzecz w zeszycie, wpisuje kwotę i czytelnie podpisuje się
 • Wszystkie przedmioty mają jednakową wyjściową cenę 5 zł, od której zaczynamy licytację
 • Kwota przebicia oferty, może minimalnie wynosić 1 zł
 • Uczeń może licytować sam do kwoty 15 zł, powyżej tej stawki licytuje tylko 
w obecności rodzica lub musi posiadać jego pisemną zgodę (formularz deklaracji) na udział w licytacji. Deklaracja ta powinna znaleźć się w kopercie znajdującej się w wyżej wymienionym zeszycie
 • Aukcja rozpoczyna się w dniu 27 marca 2014 roku o godzinie 17:00 i trwa do dnia 31 marca 2014 roku do godziny 13:00
 • Osoby, które wygrają licytację, będą poinformowane o tym w dniach 2 – 3 kwietnia 2014 roku
 • Wszystkie wylicytowane przedmioty wydamy 3 – 4 kwietnia 2014 roku w godzinach 7:45 - 14:45 (odbiór w pokoju nauczycielskim, p. L. Bednarczyk) po uiszczeniu deklarowanej kwoty

Wiosenna Świąteczna aukcja 2014 w Szkole Podstawowej nr 38 

Informacje dodatkowe

Rozpoczęcie aukcji
27 marca 2014 roku, godzina 17:00

Zakończenie aukcji
31 marca 2014 roku, godzina 13:00

Koordynator aukcji
Lidia Bednarczyk

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2