• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu dwie piąstki, duża męska i mała dziecięca, złączone ze sobą.

Akcja charytatywna – paczka dla dzieci z domu dziecka w Szamotułach

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
~ Jan Paweł II

Wstęp

Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z Domu Dziecka Rodziny Maryi w Szamotułach. Celem głównym akcji jest przekazanie dzieciom paczek z okazji Dnia Dziecka w postaci: słodyczy, zabawek, książek, podstawowych przyborów szkolnych.

Przebieg akcji

Akcja prowadzona jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu i potrwa od 16 - 27 maja 2016 r. Uczestnikami akcji są uczniowie szkoły podstawowej klas I – VI oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.Przygotowane paczki przekazywane są do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do koordynatorów akcji: p. Anny Helak - Dymek lub p. Anity Arentewicz – Schulz.

Oczekiwane efekty

Dary prosimy oddawać wychowawcom klas lub opiekunom Samorządu Uczniowskiego.

  • Radość dzieci korzystających z akcji,
  • Dojrzała postawa wobec osób w potrzebie szanująca ich godność,
  • Osobista satysfakcja uczniów, nauczycieli wynikająca z faktu niesienia pomocy innym.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2