• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu doniczka z mini ogródkiem

Aukcja ogrodowa 2016

Dnia 18 maja na terenie szkoły rozpocznie się 
„Aukcja ogrodowa”.  
Na aukcji licytowane będą przedmioty, które w większości zostały wykonane przez naszych uczniów podczas warsztatów scrapbookingowych oraz warsztatów „Przyjaźń z maszyną”. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i  licytacji.

Dochód z aukcji

Dochód z licytacji przeznaczony zostanie na dalsze zagospodarowanie naszego szkolnego ogrodu.

Regulamin aukcji

 1. Każdy, kto chce wziąć udział w licytacji zaprezentowanych przedmiotów (uczeń, rodzic, nauczyciel), odnajduje wybraną rzecz w zeszycie, wpisuje kwotę i czytelnie się podpisuje.
 2. Wszystkie przedmioty mają jednakową, wyjściową cenę 10 zł, od niej rozpoczynamy licytację.
 3. Kwota przebicia oferty, może minimalnie wynosić 1 zł.
 4. Uczeń ma możliwość licytować sam do kwoty 25 zł, powyżej tej stawki licytuje tylko w obecności rodzica lub musi posiadać jego pisemną zgodę (formularz deklaracji) na udział w licytacji.
 5. Deklaracja ta powinna znaleźć się w kopercie znajdującej się w wyżej wymienionym zeszycie.
 6. Aukcja rozpocznie się 18 maja 2015 roku o godzinie 17:00 ,a zakończy 20 maja 2015 roku o godzinie 14:00.
 7. Osoby, które wygrają licytację, będą poinformowane o tym 23 maja 2015 roku.
 8. Wszystkie wylicytowane przedmioty wydamy 23 – 25 maja 2015 roku w godzinach 7:45 – 15:00 (odbiór 
w pokoju nauczycielskim: p. L. Bednarczyk) po uiszczeniu deklarowanej kwoty.

Koordynator aukcji

Koordynatorem aukcji jest pani Lidia Bednarczyk.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2