• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu logotyp Fundacji Mam Marzenie

Świąteczna aukcja

Dnia 9 grudnia na terenie szkoły rozpocznie się „Świąteczna aukcja”. Na tegorocznej aukcji licytowane będą bombki przygotowane na konkurs w roku szkolnym 2014/2015 oraz przedmioty, które wykonane zostały m.in. podczas warsztatów rękodzieła! Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy i licytacji.

Dochód z aukcji

Dochód z licytacji przeznaczony zostanie:

 • na spełnienie pragnień dziecka będącego pod opieką fundacji „Mam marzenie”.

Regulamin aukcji

 • Każdy, kto chce wziąć udział w licytacji zaprezentowanych przedmiotów (uczeń, rodzic, nauczyciel), odnajduje wybraną rzecz w zeszycie, wpisuje kwotę i czytelnie się podpisuje.
 • Wszystkie przedmioty mają jednakową wyjściową cenę 10 zł i od tej ceny rozpoczynamy licytację.
 • Kwota przebicia oferty, może minimalnie wynosić 1 zł.
 • Uczeń licytuje sam do kwoty 25 zł, powyżej tej stawki licytuje tylko 
w obecności rodzica lub musi posiadać jego pisemną zgodę (formularz deklaracji) na udział w licytacji. Deklaracja ta powinna znaleźć się w kopercie znajdującej się w wyżej wymienionym zeszycie.
 • Aukcja rozpoczyna się w dniu 9 grudnia 2015 roku o godzinie 17:00 i trwa do dnia 11 grudnia 2015 roku do godziny 13:40.
 • Osoby, które wygrają licytację, będą poinformowane o tym w dniach 14 – 15 grudnia 2015 roku.
 • Wszystkie wylicytowane przedmioty wydamy 15 – 17 grudnia 2015 roku w godzinach 7:45 - 14:45 (odbiór w pokoju nauczycielskim - p. L. Bednarczyk) po uiszczeniu deklarowanej kwoty.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2