• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu uczniowie Samorządu Szkolnego podczas uroczystego zaprzysiężenia

Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

10 września 2015 roku odbyła się miła dla społeczności szkolnej uroczystość Zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego.

Prezentacja nowego Samorządu Uczniowskiego

Na początku został zaprezentowany nowy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2015/2016 wraz z opiekunami. Przewodniczący sekcji estetycznej, porządkowej, sportowej i wolontariatu zaprezentowali swoją działalność.

Ślubowanie w imieniu koleżanek i kolegów

Na akademii, w obecności wychowawców i Dyrekcji szkoły, przewodniczący klas i sekcji samorządowych oraz Rady Uczniowskiej ślubowali w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że będą przestrzegać obowiązków uczniowskich i samorządowych.

Podpisanie aktu ślubowania

Na zakończenie członkowie Samorządu Uczniowskiego podpisali akt ślubowania. Tę uroczystą chwilę wzbogaciły dźwięki muzyki, podkreślającej wagę dzisiejszego wydarzenia.

Galeria ze ślubowania

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2