• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie z „Żywej lekcji historii”. Na zdjęciu Krzysztof Górecki z Chorągwi Komturstwa Gniewskiego z uczniami.

Czwartkowa „Żywa lekcja historii”
„Wojowie i rycerze za czasów Piastów”

Czwartkowa „Żywa lekcja historii” - „Wojowie i rycerze za czasów Piastów” okazała się dla uczniów klas 4-6 interesująca.

Uczeń - widz - aktor

Dzieci były nie tylko widzami, ale również aktorami podczas tego historycznego widowiska. Jako widzowie dobrze się bawili i wykazali się dużą wiedzą o epoce wczesnych Piastów, a jako aktorzy poczuciem humoru, dużym zaangażowaniem w odgrywane role, a nawet siłą i zręcznością.

Historyczne atrybuty

Podczas lekcji można było obejrzeć repliki historycznych rekwizytów, uzbrojenia, a nawet przymierzyć stroje z epoki. Dzięki barwnej i dowcipnej opowieści Krzysztofa Góreckiego z „ Chorągwi Komturstwa Gniewskiego” wszyscy przenieśli się na chwilę w odległe czasy średniowiecza.

Dziękujemy

Nie była to pierwsza „ Żywa lekcja historii” w naszej szkole, ale tę w całości sfinansowała Rada Rodziców. Dziękujemy i mamy nadzieję, że będą następne!

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2