• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu uczeń na scenie podczas debaty o prawach dziecka

Debata o prawach dziecka

18 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Głównym wydarzeniem była debata poświęcona prawom dziecka przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Poprzedziły ją inne działania związane z tym zagadnieniem: ankieta przeprowadzona wśród uczniów wybranych klas, gazetki informacyjne "Prawa Dziecka" i "Janusz Korczak" oraz lekcje z wychowawcą.

Dyskusja samorządów klas 4-6

Samorząd Uczniowski zaprosił do dyskusji samorządy klas 4-6. Spotkanie odbyło się w stołówce szkolnej. Jego celem było omówienie zagadnień związanych z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka, który corocznie przypada 20 listopada. Z tej okazji została przygotowana prezentacja multimedialna, z której nasi uczniowie dowiedzieli się, co to jest Konwencja Praw Dziecka oraz czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka. Poza tym podano również numer telefonu zaufania dla dzieci potrzebujących pomocy.

Atmosfera szacunku i tolerancji

Uczniowie pracowali nad zaproponowanymi zadaniami w małych grupach i prezentowali na forum ustalone rozwiązania. Dyskusja przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji dla poglądów innych osób. Świadomi powagi tematu, chętnie wyrażali swoje opinie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Na zakończenie każdy samorząd klasowy otrzymał plan lekcji , na którym zapisane zostały prawa dziecka.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2