• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu dwie piąstki, duża męska i mała dziecięca, złączone ze sobą.

Akcja charytatywna – paczka dla dzieci z domu dziecka w Szamotułach

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

Akcja prowadzona jest z myślą o dzieciach z Domu Dziecka Rodziny Maryi w Szamotułach.

Cele

  • Celem głównym akcji jest przekazanie dzieciom z okazji Dnia Dziecka : słodyczy, książek, kolorowanek, zabawek i podstawowych przyborów szkolnych.
  • Kształtowanie postaw społecznych uczniów wyrażających się potrzebą zaangażowania na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi, służenia sprawom, ideom i grupom społecznym.

Przebieg akcji

Akcja prowadzona jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu i potrwa od 15- 26 maja 2017 r. Uczestnikami akcji są uczniowie szkoły (klasy 1 – 6 i dzieci z oddziału przedszkolnego) wraz z rodzicami. Przygotowane dary/paczki przekazywane są do wychowawcy klasy lub bezpośrednio do koordynatorów akcji: Anny Helak - Dymek lub Anity Arentewicz – Schulz.
W ramach akcji zbieramy dary ( słodycze, książki, kolorowanki, nowe zabawki, przybory szkolne), które są komisyjnie liczone, pakowane i przekazane wychowankom domu dziecka.

Oczekiwane efekty

  • Radość dzieci korzystających z akcji.
  • Zbiórka darów silnie umotywowana potrzebą niesienia pomocy.
  • Przekonanie, że oddając chociażby jednego batonika, jedną książkę, czy zabawkę można zdziałać wiele.
  • Dojrzała postawa wobec osób w potrzebie, szanująca ich godność.
  • Osobista satysfakcja uczniów, rodziców i nauczycieli wynikająca z faktu niesienia pomocy innym.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2