• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu uczniowie szkoły podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września o godzinie 9.00 na boisku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

Pierwsze kroki

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego przywitała wszystkich zebranych, a po komendzie „Do hymnu" odśpiewano hymn szkoły.

Powitanie Pani Dyrektor

W dalszej części głos zabrała Dyrektor Szkoły – Pani Anna Sobczak, która powitała serdecznie wszystkich przybyłych. W promieniach wrześniowego słońca Pani Dyrektor wspominała 77 rocznicę wybuchu II wojny światowej, którą zgromadzeni uczcili minutą ciszy. Następnie Pani Dyrektor poinformowała uczniów o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. Życzyła wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Spotkanie z wychowawcą

Następnie odbyło się spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2