• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Kolaż ze zdjęć dzieci uczących się w szkole.

Szkolny konkurs informatyczny „Wspomnień czar””

Mamy dla Ciebie propozycję świetnej zabawy. Przywołaj swoje najlepsze wspomnienia i stwórz prezentację multimedialną o swojej klasie.

Uczestnicy:

 • uczniowie klas VI.

Zasady konkursu:

 • udział mogą brać zespoły liczące od 1 do 4 osób,
 • prezentacja powinna zawierać od 20, do 25 slajdów,
 • każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko każdego dziecka z zespołu, klasa).

Forma i technika pracy:

 • przygotowanie prezentacji PowerPoint dotyczącej wspomnień swojej klasy.

Kryteria oceniania prac:

 • różnorodność wykorzystanych materiałów,
 • stopień wykorzystania możliwości programu,
 • przejrzystość, czytelność, oryginalność.

Termin i miejsce konkursu:

 • prace powinny być oddawane ostatecznie do 1 czerwca 2016 r. do p. Renaty Maliszewskiej.
 • wyniki ogłoszone zostaną 7 czerwca 2016 r. w holu szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Nagrody:

 • zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2