• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu uczniowie podczas występu teatralnego

Żywa lekcja historii

„Wojowie i rycerze Piastów”.

Gdzie?

W naszej szkole.

Kto?

Teatr historyczny „Chorągiew Komturstwa Gniewskiego”.

Kiedy?

19 stycznia 2017 roku.

O której?

Od 13:00 do 13:50.

Dla kogo?

Zaproszeni są wszyscy uczniowie klas 4-6 wraz z nauczycielami.

Za ile?

Tym razem lekcję historii łączącą zabawę z wiedzą zasponsorowała Rada Rodziców.
Dziękujemy!

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2