• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Akademia bezpiecznego Puchatka  - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym 2017/2018  uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami przystąpili do IX edycji programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka” pod patronatem Komendy Głównej Policji i Kuratorium Oświaty. Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu oraz podczas zabawy, jak również przekazywanie zasad bezpiecznego korzystania  z Internetu.

Realizacja programu

W trakcie roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa realizowanych w oparciu o starannie opracowane  materiały edukacyjne.  Uczniowie dowiedzieli się,  jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez  jezdnię, jeździć na rowerze oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych.  

W wyniku podjętych działań zdobyliśmy Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Zaangażowanie rodziców

Do zadań związanych z realizacją programu zaangażowani byli również rodzice, którzy otrzymali broszury informacyjne podczas spotkania z wychowawcą. Program wspomagał kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania oraz działań praktycznych.

Podsumowanie

Podsumowaniem, utrwaleniem i sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas zajęć był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2