• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie świętego głoszącego kazanie do zebranego tłumu

Wyniki II Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Idźcie i głoście”

Dnia 18 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Idźcie i głoście”. Uczniowie ze szkół: SP nr 38,  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 oraz z Zespołu Szkół nr 2 w Luboniu recytowali fragmenty Pisma świętego oraz wiersze o tematyce religijnej.

Wyniki

Po obradach komisji konkursowej, wyłoniono zwycięzców:


  • I miejsce - Julian Kuc z ZS w Luboniu

  • II miejsce - Zofia Błaszczyk z SP 38 oraz Łucja Łobejko z ZS w Luboniu
  • 
III miejsce - Anastazja Molska z SP 38.

Warto nadmienić, iż wyróżnienia w konkursie otrzymały uczennice naszej szkoły: Julia Danisz oraz Aleksandra Kaczmarek, a pięknie reprezentowała nas również Aleksandra Starczewska.


Przebieg konkursu

Poziom konkursu był niezwykle wysoki, dlatego komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. W składzie jury obok p. dyrektor Lucyny Podolak oraz p. Małgorzaty Gawrych - Grządzielskiej, znaleźli się- co było ogromną radością organizatorów- ks. Waldemar Kapusta, proboszcz parafii Salezjanów na Winogradach oraz przełożony tej wspólnoty, ks. Artur Rzepecki.


„Wszyscy czujemy się tu, jak jedna wielka rodzina” - tak powitała zebranych p. dyrektor Anna Sobczak i te słowa wyrażają w pełni atmosferę tego dnia. Już dziś zapraszamy na trzecią edycję konkursu!

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2