• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Na zdjęciu Vice Dyrektor w przebraniu Clowna na Dzień Dziecka  - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

„Mam prawo do swych praw - szkoła w rękach dzieci”

Dnia 4 czerwca 2018r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka. W tym dniu:

  • odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego,
  • dzieci i dorośli zamienili się rolami,
  • uczniowie prowadzili lekcje i zajęcia,
  • uczniowie otrzymali od Pani Dyrektor symboliczny klucz do naszej szkoły i przejęli w niej na kilka godzin władzę, piastując stanowiska: dyrektora, wicedyrektorów, sekretarza szkoły, kierownika świetlicy, nauczyciela bibliotekarza, pedagoga, psychologa, kierownika gospodarczego, woźnego, konserwatora i pracowników obsługi,
  • na wszystkich przerwach szkolni radiowcy umilali nam życie muzyką z uczniowskiej listy przebojów,
  • podczas długich przerw tańczyliśmy Zumbę.

Pdziękowania

Dziękujemy wszystkim Małym i Dużym za dobry humor, zaangażowanie i pomoc przy organizacji tego dnia!!!
Beata Olszewska, Katarzyna Uschler, Aleksandra Ksokowska-Robak

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2