• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkolny konkurs plastyczny „Symbole narodowe” - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Szkolny konkurs plastyczny "Symbole narodowe"

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym, w związku z obchodzoną 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu.

Uczestnicy

 • kategoria I: uczniowie klas I – III
 • kategoria II: uczniowie klas IV – VIII

Cele konkursu

 • Rozwijanie w uczniach uczuć patriotycznych.
 • Uwrażliwianie na wartości patriotyczne – narodowe.
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczej inwencji.
 • Rozwijanie umiejętności łączenia pozytywnych działań z formą plastyczną.
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Zasady

 • Uczestnik projektuje i wykonuje prace o tematyce związanej z symbolami   narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego”.
 • Praca musi być wykonana samodzielnie.
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko, autora/rów (pracy wspólnej), klasa.

Format i technika pracy

 • Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
 • Technika prac dowolna; rysunek kredką, tuszem, węglem, pastelami, malarstwo farbami na papierze, techniki plastyczne łączone - do wyboru przez uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania pracy

 • Zgodność projektu z treścią zadania.
 • Estetyka wykonania.
 • Kreatywność pracy.

Termin i miejsce konkursu

 • od 25 października 2018 r. do 5 listopada 2018r.
 • 8 listopada 2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu.
 • Podpisane prace należy oddać w wyznaczonym terminie do wychowawcy.

Komisja konkursowa

 • Karolina Ratajczyk, Katarzyna Uschler, Danuta Pankowiak, Natalia Loręcka-Priebe.

Nagrody

 • Dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2