• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie z zaprzysiężenia Samorządu Uczniowskiego - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego

11 września 2018 roku odbyła się ważna dla społeczności szkolnej uroczystość- zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego.

Prezentacja Samorządu Uczniowskiego

Po wspólnie odśpiewanym hymnie szkoły został zaprezentowany nowy Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Przewodniczący sekcji estetycznej, sportowej oraz wolontariatu przedstawili plany swoich działań.

Ślubowanie

Następnie, w obecności Dyrekcji szkoły, wychowawców i uczniów, przewodniczący klas i sekcji samorządowych oraz Rady Uczniowskiej ślubowali w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że będą przestrzegać obowiązków uczniowskich i samorządowych. Pani Dyrektor Anna Sobczak, przyjmując ślubowanie, podkreśliła również, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej.

Akt ślubowania

Na zakończenie członkowie Samorządu Uczniowskiego podpisali akt ślubowania przy dźwiękach muzyki, podkreślającej wagę tego wydarzenia.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2