• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Klasa Akademicka - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Klasa Akademicka

W dniu 24 stycznia br. uczniowie klas 8 naszej szkoły w ramach klasy akademickiej uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na UAM Morawsko- wydziale chemii.

Tematyka zajęć

Tematem ćwiczeń była kolorowa chemia, w której to musieli ósmoklasiści wykazać się dokładnością, precyzją przy przelewaniu, mieszaniu substancji chemicznych a następnie na podstawie wykonanych doświadczeń należało zapisać odpowiednie reakcje chemiczne, spostrzeżenia i wnioski.

Nauka w praktyce

Po zajęciach laboratoryjnych uczniowie mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawego wykładuMiareczkowanie, który w dużym stopniu był utrwaleniem wiadomości uzyskanych w czasie ćwiczeń laboratoryjnych.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2