• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Koronawirus - informacje dla rodziców

W celu zapewnienia dziecku opieki rodzic może skorzystać z:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu na opiekę nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Ustawy kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (ze zm.),
 • urlopu na żądanie
 • przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni - dotyczy dzieci do lat 8.

Najczęściej zadawane pytania

 • Ile trwać będzie zawieszenie zajęć?
  11-24 marca 2020 r.
 • Co z bezpieczeństwem dzieci, które nie pójdą do szkoły?
  Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które nie pójdą do szkoły/przedszkola odpowiada rodzic.
 • Jak uzyskać zasiłek?
  Aby starać się o zasiłek opiekuńczy potrzebne jest złożenie oświadczenia do ZUS - załącznik - u pracodawcy
 • Co z naborem do przedszkoli?
  W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące ewentualnej zmiany terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach - terminy rekrutacji pozostają bez zmian.
  Więcej na stronie: Poznański Serwis Oświatowy
 • Czy zasiłek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły jest płatny?
  Tak, 80%.
 • Dodatkowe informacje
  Szkoły, przedszkola i żłobki - Poznan.pl,144536.html
  Miasto Walczy z koronawirusem - Poznan.pl,144535.html
 • Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na stronie MEN
  Serwis Rzeczpospolitej Polskiej
  Załączniki

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2