• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Młodzi głosują w SP 38 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Młodzi głosują w SP 38 

10 października w naszej szkole odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych w ramach realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej projektu „Młodzi Głosują”

Ogólnopolski projekt

Projekt wyborów szkolnych realizowany jest w całej Polsce od 1995 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i aktualnie jest współfinansowany ze środków unijnych. W tej edycji wzięło udział 938 szkół w kraju. Przedsięwzięcie to ma na celu zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym młodych ludzi, w tym zachęcenie do świadomego udziału w wyborach tegorocznych jak i przyszłych. Nasza szkoła również wzięła czynny udział w tym projekcie. Akcja rozpoczęła się od przygotowania plakatów i ulotek informacyjnych przez klasy siódme.

Przebieg głosowania

W czwartek 10 października 2019 roku klasy szóste, siódme i ósme mogły przystąpić do głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania w dniu wyborów wynosiła w 247 uczniów. Udział w głosowaniu był dobrowolny, oczywiście podobnie jak w prawdziwych wyborach. Frekwencja wyniosła 65%, co w porównaniu do wyborów państwowych jest i tak bardzo dobrym wynikiem. Głosowanie przebiegało zgodnie z zasadami – tajnością i wszelkimi innymi procedurami. Uczniowie musieli okazać dokument w postaci legitymacji i podpisać się na liście. Wyniki szkolnego głosowania poznamy dopiero w poniedziałek, po zakończeniu prawdziwych wyborów parlamentarnych. Całość działań wspierali nasi nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie - Bogusława Dorota Dąbrowska oraz Bartosz Szymański (koordynator projektu w SP 38).

Lekcja postawy obywatelskiej

„Młodzi Głosują” to świetna nauka obowiązków obywatelskich w formie zabawy. Cała akcja przebiegła bez problemów i w miłej atmosferze. Mamy nadzieję, że będzie ona owocować w przyszłości zdecydowanie wyższą frekwencją. Szczególnie słowa te kierujemy do zapominalskich, którzy na przykład nie zabrali ze sobą legitymacji szkolnej i niestety nie mogli przystąpić do głosowania.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2