• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Zawieszenie zajęć, a rekrutacja

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 65/2020/P z dnia 30.01.2020 r. rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się 06.04.2020 r. i potrwa do 27.04.2020 r. Zawieszenie zajęć nie ma wpływu na ten termin.

Kryteria naboru

 1. zamieszkanie kandydata na terenie Poznania - 65 pkt.;
 2. uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) - 50 pkt.; 
 3. rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt; 
 4. oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu - 80 pkt;
 5. wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt;
 • WAŻNE!
  Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną rodzice proszeni są, aby zarówno wnioski o przyjęcie dziecka, jak i pozostałe dokumenty będące potwierdzeniem spełnionych kryteriów wysyłali drogą elektroniczną (skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami) lub pocztą tradycyjną (za potwierdzeniem odbioru). Dokumenty należy przesłać wyłącznie do placówki pierwszego wyboru.

 • UWAGA!!!
  Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia do szkoły oryginału dokumentów. Można to jednak będzie zrobić w późniejszym terminie podanym do ogólnej wiadomości.

 • Warto powiadomić szkołę mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o fakcie wysłania zgłoszenia/wniosku pocztą.

Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej placówki, przysługuje możliwość odwołania - w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Harmonogram

 • 6-27 kwietnia - składanie wniosków o przyjęcie dziecka
 • 8 maja - ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 8 - 12 maja - pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
  Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
 • 14 maja - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 10-25 czerwca.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2