• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Pamiętamy! - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Pamiętamy!

1 września obchodzimy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. To wtedy rozpoczął się największy konflikt zbrojny trwający do 8 maja 1945 r. Według najnowszych opracowań w czasie wojny zginęło 5,6 - 5,8 mln Polaków. W naszej szkole pamiętamy o bohaterach walczących o wolność naszej Ojczyzny i nigdy nie zapominamy o tych, dzięki którym możemy cieszyć się pokojem.

Akcja „Przerwany marsz…”

Zachęcamy, aby 2 września 2019 r. wspólnie z babciami, dziadkami, którzy wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego 2019/2020. Akcja polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Punktem kulminacyjnym akcji będzie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Niech planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2