• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
SP 38 dla Ziemi - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

SP 38 dla Ziemi

W bieżącym roku szkolnym będziemy realizować projekt edukacyjny „SP 38 dla Ziemi”, którego adresatami będzie cała społeczność szkolna.

Cel projektu

Zanieczyszczenie środowiska i wynikające z niego zmiany klimatyczne skłoniły nas do podjęcia całorocznych działań mających na celu uświadomienie naszym uczniom negatywnych konsekwencji tych przemian dla przyrody i ludzkiego zdrowia oraz uwrażliwienie ich na dobro i piękno wspólnego ziemskiego domu.

Nasze działania

Nasze działania będą dotyczyły trzech obszarów: segregowania odpadów, jakości powietrza, ochrony i oszczędzania wody. Ponadto otoczymy opieką nasz szkolny ogród oraz poznamy urokliwe zielone zakątki Poznania. Realizacji wszystkich tych planów będzie towarzyszyło pogłębianie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej, co, mamy nadzieję, przyczyni się do kształtowania i wzmacniania postaw ekologicznych oraz nabycia świadomości wpływu każdego człowieka na stan otaczającego nas środowiska.

O szczegółach i poszczególnych działaniach będziemy na bieżąco informować.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2