• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Rekrutacja podstawowa 2020/2021

Wyniki rekrutacji podstawowej 2020/2021

  • lista dzieci zakwalifikowanych „przesuniętych” (pobierz)
  • lista dzieci niezakwalifikowanych (pobierz)

Rodzice kandydatów „przesuniętych” do szkoły obwodowej (czyli niezakwalifikowanych do szkoły pozaobwodowej) powinni potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły obwodowej, chyba, że planują uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

  • Lista dzieci przyjętych zamieszkałych w obwodzie szkoły (pobierz)

Kandydaci z obwodu, którzy złożyli zgłoszenie są przyjęcie z urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2