• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Prezentacja Samorządu Uczniowskiego

Po wspólnie odśpiewanym hymnie szkoły został zaprezentowany nowy Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami. Przewodniczący sekcji estetycznej, sportowej oraz wolontariatu przedstawili plany swoich działań.

Ślubowanie

Następnie, w obecności pani dyrektor Lucyny Podolak, przewodniczący klas i sekcji samorządowych oraz Rady Uczniowskiej ślubowali w imieniu swoich koleżanek i kolegów, że będą przestrzegać obowiązków uczniowskich i samorządowych. Pani Dyrektor przyjmując ślubowanie, podkreśliła również, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy są reprezentantami całej społeczności szkolnej.

Na wszelkie działania, które będą podejmowane w tym roku życzymy wiele wytrwałości i zaangażowania! 

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2