• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Zarządzenie nr 9 ogłoszenie terminów rekrutacji

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia terminów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2