• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Zawieszenie zajęć

W związku z rekomendacją Miasta Poznań jako organu prowadzącego placówkę, od 11 do 24 marca 2020 roku zawieszam zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze na terenie naszej szkoły. Decyzję taką podejmuję, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły - Anna Sobczak

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2