• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Zawieszenie zajęć, a rekrutacja

Szanowni Rodzice,

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że zawieszenie zajęć nie ma wpływu na terminy rekrutacji.

  • Zgodnie z harmonogramem do 24 marca trwa etap składnia wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
  • Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski/oświadczenia/potwierdzenie spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.
  • Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola.
  • Zachęcamy również do sprawdzania informacji w poszczególnych przedszkolach o zasadach związanych z odbiorem dokumentów w danej placówce.
  • Zalecamy także mailowe powiadomienie placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą (maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR).
  • Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji będziemy państwa informować.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2