• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Poznaniu

Z dniem 1 września 2019 r. został utworzony Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Brandstaettera 6.

Skład Zespołu

W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 10 w Poznaniu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu;
  • Przedszkole nr 64 im. Bolka i Lolka w Poznaniu.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2