Orzeł Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny”

Zapraszamy uczniów klas 2 – 8 do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matematyczny”.

O konkursie

Konkurs matematyczny przeznaczony jest dla uczniów od klasy II do klasy VIII szkoły podstawowej.

Rozgrywany jest w 4 kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Zainteresowani uczniowie klas I mogą wziąć udział w konkursie w kategorii wiekowej przeznaczonej dla klas II.

Konkurs będzie testem jednokrotnego wyboru składającym się z 21 pytań. Do każdego pytania podane zostaną 4 odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

W konkursie ma prawo wziąć udział każdy uczeń ze szkoły zgłoszonej przez Szkolnego Koordynatora Konkursu. Skala trudności pytań konkursowych została tak przygotowana, aby wszyscy uczniowie mogli spróbować swoich sił - zobacz przykładowe zadania.

Termin

Konkurs odbędzie się w formie internetowej (online), we wtorek, 13 kwietnia 2021 r. Uczniowie mogą rozwiązać test, wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Uruchomienie testu konkursowego nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani specjalnego sprzętu. Link dostępu wraz z instrukcją zostanie przekazany uczestnikom minimum dzień przed terminem konkursu.

Zgłoszenia i opłata

Zapisy na konkurs trwają do czwartku, 18 marca b.r. Zgłoszenia przyjmuje Szkolny Koordynator Konkursu, p. Sara Jechorek, za pośrednictwem dziennika Librus.

Opłatę za konkurs, w wysokości 10 zł, należy dokonać na konto Rady Rodziców z dopiskiem „Orzeł Matematyczny”. W tytule przelewu koniecznie proszę wpisać nazwisko i imię dziecka oraz klasę. Wpłaty przyjmowane są do 6 kwietnia b.r.

Nazwa i numer konta:

SKO PRZY SP 38 KONTO DLA RADY RODZICÓW

05 1020 4027 0000 1902 1209 4829

Rodzice i opiekunowie prawni uczestników, w chwili wniesienia opłaty za uczestnictwo w konkursie, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby realizacji konkursu. 

Szczegóły konkursu

Więcej informacji na stronie: https://www.konkursy-delta.edu.pl/orze322-matematyczny.html

Zapraszamy

Zapraszamy do wspólnej zabawy i intelektualnego współzawodnictwa!

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2