• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie z debaty szkolnej na temat „Książka naszym przyjacielem”

Debata „Książka naszym przyjacielem”

11 maja w naszej szkole odbyła się debata poświęcona czytelnictwu, przygotowana przez Samorząd Uczniowski. Poprzedziły ją inne działania związane z tym zagadnieniem: gazetki informacyjne „Czytelnictwo i my”, konkurs plastyczny, a także omawianie ulubionych lektur na zajęciach języka polskiego.

Dyskusja samorządów klas 4-6

Samorząd Uczniowski zaprosił do dyskusji samorządy klas 4-6. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych czytelnictwem. Nasi uczniowie zastanawiali się, jaką rolę w dzisiejszym świecie odgrywa czytanie książek, szukali odpowiedzi na to pytanie. Mieli możliwość wypowiadania się na tematy swoich ulubionych lektur, a także sprawdzenia swojej wiedzy w zabawie literackiej, dotyczącej życiorysów znanych pisarzy. Dyskusję uatrakcyjniła prezentacja multimedialna.

Szacunek i tolerancja

Uczniowie pracowali nad zaproponowanymi zadaniami w małych grupach i prezentowali na forum ustalone rozwiązania. Dyskusja przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i tolerancji dla poglądów innych osób. Dyskutujący chętnie wyrażali swoje opinie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Podsumowaniem debaty okazał się cytat „Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”.

Galeria zdjęć

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2