Klasa IIIa dla Niepodległej! - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Klasa IIIa dla Niepodległej

26 października klasa IIIa, wraz z wychowawcą, p. Marzeną Prętką - Włochal oraz p. Waldemarem Szczepankiewiczem udali się na cmentarz, aby uczcić poległych w czasie "terroru hitlerowskiego" Polaków. W ten sposób uczniowie chcieli wspomnieć bohaterów naszej Ojczyzny, dzięki którym mogą uczyć się w wolnej Polsce.

Wspaniała lekcja historii!

Uczniowie będąc przy mogiłach poległych, dowiedzieli się o trudnych czasach wojny i uświadomili sobie, jak wielką odwagą wykazali się ci, którzy walczyli w obronie wolności. Chcąc okazać wdzięczność, zapalili znicze na grobach  bohaterów, których nagrobki znajdują się na cmentarzu oraz tych, których imiona nie są dziś znane. 

Dumni z naszej historii

Uczniowie nie tylko przypomnieli sobie losy Ojczyzny ale także zobowiązali się do tego, że sami będą wspaniałymi i światłymi obywatelami. Piękna deklaracja w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!

Chwała Bohaterom!

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.