Pamiętamy o bohaterach! - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Pamiętamy o bohaterach!

W październiku uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w ogólnopolskiej akcji BohaterON w Twojej Szkole!

Idea projektu

Kampania miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt miał edukować młodych Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Organizatorzy

Organizatorem projektu była Fundacja Sensoria oraz Fundacja Rosa. Partnerem merytorycznym akcji był Instytut Pamięci Narodowej, a patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. 

Szkolne Koło Wolontariatu dla Niepodległej

Szkolne Koło Wolontariatu na swoich zajęciach, przy współpracy z innymi uczniami przygotowało 300 kartek, które zostaną przekazane powstańcom warszawskim. Na kartkach znalazły się życzenia dla naszych bohaterów oraz podziękowania za to, że możemy żyć w wolnym i pięknym kraju. 

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.