Regulamin szkolnego konkursu Wolność to wyobraźnia! - Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu

Regulamin szkolnego konkursu „Wolność to wyobraźnia!”

Wspierając Wasze zainteresowanie i uzdolnienia, chcemy zaprosić Was drodzy uczniowie do wzięcia udziału w konkursie!

Uczestnicy

 • Uczniowie klas 4 - 8.

Cele konkursu

 • Rozwijanie kreatywności, wyobraźni,
 • Prezentowanie zainteresowań uczniów,
 • Kształtowanie postaw patriotycznych,
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej.

Zasady

Uczniowie indywidualnie lub w parach wykonują:

 • komiks o powstaniu wielkopolskim,
 • plakat o tematyce patriotycznej,
 • plakat o tematyce patriotycznej z wykorzystaniem grafiki komputerowej,
 • projekt biżuterii patriotycznej, mebli, przedmiotów użytkowych,
 • grę planszową lub film na temat odzyskania niepodległości lub na temat powstania wielkopolskiego.

Prace muszą być podpisane.

Format, technika wykonania

 • Komiks – format A4.
 • Plakat – format A3, technika dowolna.
 • Plakat z zastosowaniem grafiki komputerowej – zapisany w formacie JPEG; na nośniku, w podpisanej kopercie.
 • Projekt biżuterii – A4.
 • Film –dowolna technika, zapisany na nośniku, w podpisanej kopercie.

Kryteria oceniania

 • Zgodność z tematem.
 • Oryginalność w ujęciu tematu.
 • Estetyka wykonania.

Termin i miejsce konkursu

Konkurs trwa od 22.11.2018 r. – do 4.01.2019 r. Prace należy przekazać wychowawcom klas lub koordynatorowi konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone 10.01.2019 r. w holu szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Komisja konkursowa

p. Natalia Loręcka - Priebe, p. Joanna Bartkowiak, p. Karolina Ratajczak, p. Joanna Kowalska, p. Danuta Pankowiak.

Nagrody

Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Koordynator: p. Danuta Pankowiak 

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.