Kadra Szkoły Podstawowej nr 38

Dyrektor szkoły

 • Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły

 • Ewa Baszkiewicz
 • Lucyna Podolak
  (61) 8203-60-91 w. 34

Pedagog szkolny

 • Katarzyna Gralczyk-Przydryga

Psycholog szkolny

 • Krystyna Ziemkowska

Bibliotekarze

 • Agnieszka Koralewska
 • Karolina Staszak

Edukacja wczesnoszkolna

 • Violetta Flaczyńska
 • Grażyna Grobelna
 • Małgorzata Mikołajczak
 • Izabela Ostolska
 • Marzena Prętka-Włochal
 • Krystyna Rutkowska
 • Małgorzata Ryłko-Szura
 • Elżbieta Stanisławska-Kończak
 • Małgorzata Swornowska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • Lucyna Podolak
 • Krystyna Ziemkowska

Logopedia

 • Marzena Krzak
 • Izabela Ostolska

Religia

 • Małgorzata Gawrych-Grządzielska
 • Karolina Staszak
 • Waldemar Szczepankiewicz

Etyka

 • Natalia Loręcka-Priebe

Język polski

 • Ewa Baszkiewicz
 • Dorota Helak-Weimann
 • Danuta Pankowiak
 • Karolina Ratajczyk
 • Katarzyna Uschler

Język angielski

 • Agata Bałut
 • Klaudia Krzyżanowicz
 • Justyna Łuciuk
 • Agnieszka Marciniak

Język niemiecki

 • Katarzyna Schiffmann

Historia i społeczeństwo

 • Hanna Banaszak-Kaczmarek
 • Jakub Błaszczyk

Matematyka

 • Joanna Bartkowiak
 • Lidia Bednarczyk
 • Emilia Jabłońska
 • Sara Jechorek
 • Joanna Kowalska

Przyroda/Biologia

 • Anna Kledzik
 • Katarzyna Pawelczak

Geografia

 • Mariola Salwin-Mielewczyk

Chemia

 • Emilia Jabłońska

Fizyka

 • Anna Kledzik

Zajęcia komputerowe

 • Lidia Bednarczyk
 • Sara Jechorek
 • Joanna Kowalska
 • Ludomira Onderka-Kaczmarek

Zajęcia techniczne

 • Ludomira Onderka-Kaczmarek

Plastyka

 • Natalia Loręcka-Priebe

Muzyka

 • Anna Kichler

Wychowanie fizyczne

 • Grzegorz Rosin
 • Agata Słupińska
 • Katarzyna Stawrakakis
 • Jakub Szymoniak
 • Monika Woźniak

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Emilia Jabłońska
 • Katarzyna Pawelczak

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

 • Maria Nowacka

Świetlica

 • Karina Zastrow - kierownik świetlicy
 • Anita Arentewicz-Schulz
 • Stefania Dutkiewicz
 • Marzena Krzak
 • Maria Niewiadomska
 • Olga Pytlewska
 • Elżbieta Styczeń-Hołoga

Doradztwo zawodowe

 • Olga Pytlewska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Jakub Szymoniak

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.