• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie gazetki szkolnej na temat bezpiecznych ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Nabór do klasy pierwszej

od 07 marca 2018 do 30 marca 2018 – składanie w sekretariacie szkoły zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły,

Rekrutacja do klasy pierwszej

od 19 marca 2018 do 30 marca 2018 – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły)

Więcej informacji

Wszystkie druki są do pobrania na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Ważne informacje o procedurach i terminach znajdą Państwo w Informatorze dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2018/2019 naukę w I klasie szkoły podstawowej [tutaj]

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2