• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Zdjęcie gazetki szkolnej na temat bezpiecznych ferii zimowych w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu

Nabór do klasy pierwszej

od 04 marca 2019 do 20 marca 2019 – składanie w sekretariacie szkoły zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły,

Rekrutacja do klasy pierwszej

  • Od 04 marca 2019 do 20 marca 2019 – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły). Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.
  • 27 marca 2019 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów
do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata
do szkoły innej, niż obwodowa).
  • Od 27 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r. – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej innej, niż obwodowa. Niezłożenie potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.
  • 5 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2