• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Obraz przedstawiający Chrzest Polski w 966 roku

Konkurs „Chrzest Polski początkiem państwa polskiego”

„Teatr rozwija wyobraźnię, fantazję, twórcze działanie i myślenie, a także piękną, poprawną mowę”.

Zasady konkursu

 • Konkurs będzie przebiegał jednoetapowo.
 • Uczniowie wykonują indywidualnie jedną pracę.
 • Wyłonimy zwycięzców w obu kategoriach.

Forma i technika prac:

 • Technika dowolna ( np. malarstwo, grafika, rzeźba, kolaż).
 • Fotografia – format A 4.
 • Praca plastyczna ukazująca ceremonię chrztu księcia Mieszka I.
 • Fotografia miejsc, obiektów, które przetrwały do dziś, albo upamiętniają tamte wydarzenia.

Kryteria oceniania prac

 • Zgodność z tematem;
 • Walory artystyczne i techniczne;
 • Własna wizja;
 • Wkład pracy.

Termin konkursu

 • Konkurs rozpocznie się 21 marca 2016 roku.
 • Prace należy oddawać do 8 kwietnia 2016 roku.
 • Wyniki konkursu ogłosimy 14 kwietnia 2016 roku.

Nagrody

Zorganizujemy wystawę najlepszych prac.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2