• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Ogólnopolski konkurs „Jestem SMART”

Konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli „Jestem SMART”

Wystarczy SMART grupa – od jednego do czterech uczniów oraz nauczyciel, kamera i dobry pomysł na to, jak mądrze wykorzystywać tablety, smartfony i internet! Nagrajcie filmik, w który pokażecie i opowiecie o tym, jak na co dzień, w szkole i po lekcjach korzystacie z internetu i smartfonów. Ogranicza Was tylko wyobraźnia!

Kto może wziąć udział w konkursie?

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele zgłoszonych szkół podstawowych 
i gimnazjów.
 • Zadanie konkursowe może być wykonywane w grupach maksymalnie 5–osobowych. W skład grupy musi wchodzić od 1 do 4 uczniów oraz 1 nauczyciel.
 • Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu edukacyjnego zachęcającego do ciekawego 
i bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych, komputerów i internetu.
 • Film powinien być zapisany w formacie .mov i nie trwać dłużej niż 3 min.
 • Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel, zgodnie z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
 • Zgłaszający uczniów nauczyciel oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób występujących w filmie.
 • Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, biorąc pod uwagę m.in.: kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, proedukacyjny pomysł na wykorzystywanie nowoczesnych technologii – smartfonów, tabletów, internetu oraz walory artystyczne (zdjęcia, montaż).
 • Oprócz nagrody Kapituły, zostanie przyznana dodatkowa Nagroda Publiczności. Zwycięzcy tej nagrody zostaną wytypowani na podstawie ilości odsłon podesłanego filmu w serwisie YouTube. Filmy zostaną opublikowane na stronie www.smart.itwedukacji.pl.

Zgłoszenie pracy

Nagrany film oddajemy (na dysku) do 6 listopada 2015 roku wychowawcy lub bezpośrednio do koordynatora konkursu na terenie szkoły pani Lidii Bednarczyk.

Regulamin konkursu „Jestem SMART”

Oficjalny regulamin konkursu „Jestem SMART” do pobrania - pobierz regulamin

Koordynator konkursu

Koordynator konkursu na terenie szkoły jest Pani Lidia Bednarczyk.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2