Kolaż ze zdjęć dzieci uczących się w szkole.

Konkurs informatyczny „Wspomnień czar”

Masz ochotę powspominać i pożegnać z uśmiechem szkołę podstawową? To konkurs dla Ciebie!

Uczestnicy

Konkurs przeznaczony dla uczniów klas VI.

Zasady konkursu

  • udział mogą brać zespoły liczące od 2 do 4 osób,
  • prezentacja powinna zawierać od 20 do 25 slajdów,
  • każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko każdego dziecka z zespołu, klasa).
  • wyniki ogłoszone zostaną 30 maja 2016 r. w holu szkoły i na stronie internetowej szkoły.

Forma i technika pracy

  • przygotowanie prezentacji PowerPoint dotyczącej wspomnień swojej klasy.

Kryteria oceniania prac

  • różnorodność wykorzystanych materiałów,
  • stopień wykorzystania możliwości programu,
  • przejrzystość, czytelność, oryginalność.

Termin i miejsce konkursu

  • prace powinny być oddawane ostatecznie do 20 maja 2016r. do p. Renaty Maliszewskiej.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz upominki rzeczowe.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2