• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Konkurs matematyczny dla klas 3

Konkurs matematyczny dla klas III

Chcemy zaprosić uczniów klas III na konkurs, w którym rozwiniecie swoje zainteresowania matematyczne.

Uczestnicy:

Uczniowie klas III

Zasady konkursu

 • Konkurs ma charakter dwuetapowy.
 • Do I etapu przystępuje maksymalnie po 5 uczniów z każdej klasy.
 • Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 12 uczniów z najwyższymi wynikami.
 • Każdy uczeń rozwiązuje pisemny zestaw zadań.
 • Uczniowie obliczają zadania samodzielnie, w pamięci, bez używania kalkulatorów.

Kryteria oceniania prac

 • Samodzielne, poprawne rozwiązanie zestawu zadań.
 • Zapisanie wszystkich, kolejnych etapów rozwiązania zadań

Termin i miejsce konkursu

 • I etap - 11 kwietnia 2016 r. godz. 11.50 , biblioteka szkolna
 • II etap - 18 kwietnia 2016 r. godz. 11.50 , biblioteka szkolna

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 kwietnia na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i drobne upominki.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2