• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu pomnik Starego Marycha z Poznania

Konkurs na opowiadanie w gwarze poznańskiej

Uwaga. Wyzwanie polonistyczne dla klas IV - VI. Masz okazję wykorzystać umiejętności redagowania opowiadania wykorzystując do tego słownictwo gwarowe oraz swoją wyobraźnię i inwencję twórczą.

Zasady konkursu

 • warunkiem udziału w konkursie jest napisanie twórczego opowiadania na dowolny temat z użyciem gwary poznańskiej,
 • każdy uczestnik konkursu może oddać jedną, samodzielnie napisaną pracę,
 • uczestnik musi się przedstawić przed swoim występem oraz zapowiedzieć swój występ,
 • prace na pierwszej stronie powinny zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, klasę.

Forma pracy

 • format pracy: kartka A4 – wydruk komputerowy,
 • czcionka 12 Times New Roman.

Kryteria oceniania prac

 • pomysłowe i oryginalne ujęcie tematu,
 • użycie słownictwa gwarowego,
 • poprawność stylistyczna i gramatyczna,
 • poprawność interpunkcyjna i ortograficzna,
 • indywidualność pracy.

Termin i miejsce konkursu

 • konkurs trwa od 7 grudnia 2015 r. do 4 stycznia 2016 r.,
 • prace należy oddać koordynatorom konkursu do dnia 4 stycznia 2016 r.,
 • ogłoszenie wyników nastąpi podczas podsumowania projektu.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz drobne upominki.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2