• Rozmiar:
  • A
  • A
  • A
Ogólnopolski konkurs „Jestem SMART”

Konkurs plastyczny dla uczniów „Jestem SMART”

Jesteś uczniem SMART? Wiesz, jak można wykorzystywać tablety, smartfony i internet na tysiąc mądrych sposobów: do nauki, rozwoju, zabawy? Pokaż to na rysunku lub fotografii!

Kto może wziąć udział w konkursie?

  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie zgłoszonych szkół podstawowych 
i gimnazjów.
  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej 
w programie komputerowym (m.in. grafiki, rysunku, zdjęcia) przedstawiającej możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w różnych sytuacjach – do zabawy, nauki i rozwoju.
  • Praca plastyczna powinna być zapisana w formacie JPEG (.jpg).
  • Bezpośredniego zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje nauczyciel, zgodnie 
z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
  • Zgłaszający pracę uczniów nauczyciel oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wysłanych prac wraz z nazwiskiem uczniów m.in. na stronie www.smart.itwedukacji.pl.
  • Laureatów konkursu wyłania Kapituła. Pod uwagę będą brane m.in.: kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, proedukacyjny pomysł na wykorzystywanie nowoczesnych technologii – smartfonów, tabletów i internetu, oraz walory artystyczne.

Zgłoszenie pracy

Gotowe prace plastyczne zapisujemy pod nazwą: Wiek_ImięNazwisko 
np. 11_PiotrKowalski.jpg i oddajemy (na dysku) do 6 listopada 2015 roku wychowawcy lub bezpośrednio do koordynatora konkursu na terenie szkoły pani Lidii Bednarczyk.

Regulamin konkursu „Jestem SMART”

Oficjalny regulamin konkursu „Jestem SMART” do pobrania - pobierz regulamin

Koordynator konkursu

Koordynator konkursu na terenie szkoły jest Pani Lidia Bednarczyk.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2