• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Obraz przedstawiający Chrzest Polski w 966 roku

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu i Wielkopolsce „60 punktów na szóstkę” - Krzyż i korona

Zapraszamy na konkurs o Poznaniu. Będziecie mieli okazję zdobyć nową wiedzę o regionie i Waszym mieście rodzinnym, rozwinąć umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i selekcji materiału oraz zacieśnić więzi rodzinne przez wspólne poszukiwanie materiału.

Uczestnicy

Konkurs jest skierowany do uczniów z klas 4-6 i ich rodzin.

Zasady konkursu - etap szkolny

 • Uczniowie otrzymują karty z pytaniami i zabierają je do domów. Każdy ma tydzień na oddanie wypełnionych kart nauczycielowi historii. Karta musi być wypełniona ręką ucznia. W roku szkolnym 2015/16 bawimy się wokół tematyki chrztu Polski.
 • Informacji można szukać m.in. w podręcznikach szkolnych, na wystawach muzealnych: Muzeum Archidiecezjalne, rezerwat Genius loci ,w ICHOT, publikacjach dotyczących regionu, prasie regionalnej i w Internecie.
 • Karty sprawdza nauczyciel historii.
 • Uczniowie, którzy otrzymali minimum 60 punktów z oddanej karty otrzymają cząstkową ocenę celującą z historii.
 • Troje najlepszych uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w szkole, tworzy zespół, który bierze udział w międzyszkolnym finale.

Zasady konkursu - etap międzyszkolny

 • Wszyscy uczestnicy finału będą musieli wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem tekstu historycznego, by na jego podstawie wykonać w zespole zadania np. zredagować list, napisać opowiadanie, dialog, uzupełnić rysunek..

Termin i miejsce konkursu

 • etap szkolny - 5.02 – 12.02.2016,
 • Spotkanie finałowe - 11.03.2016 roku w SP nr 20, (Os. Rzeczypospolitej 44, Poznań).

Nagrody

Finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody oraz tytuł „Znawca historii regionu”.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2