• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Konkurs RachMistrz Klas Czwartych

RachMistrz Klas Czwartych

Potrafisz sprawnie i bezbłędnie liczyć? Chcesz porównać swoje umiejętności z osiągnięciami rówieśników? Weź udział w konkursie matematycznym i sięgnij po tytuł RachMistrza.

Uczestnicy:

Adresatami konkursu są czwartoklasiści.

Zasady konkursu

 • Etap I będzie miał charakter 10-minutowego sprawdzianu, w którym uczniowie powinni wykazać się umiejętnościami: szybkiego liczenia w pamięci, stosowania algorytmów działań pisemnych oraz znajomością kolejności wykonywania obliczeń. Do rozgrywki finałowej zakwalifikują się uczniowie, którzy wyliczą poprawnie minimum 75% zadań.
 • Etap II (podobnie jak I) będzie obejmował wyłącznie zadania rachunkowe. Sprawdzaniu podlega poprawność i tempo wykonanych działań.
 • Do II etapu zakwalifikowanych zostanie 12 uczniów z najwyższymi wynikami.
 • Laureatem konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą łączną liczbę punktów w obu etapach.

Kryteria oceniania prac

 • poprawność merytoryczna,
 • czytelność zapisu.

Termin i miejsce konkursu

 • 14.04.2016 r. 13:50, s. 43 – eliminacje,
 • 28.04.2016 r. 13:50, s. 43 – finał.

Ogłoszenie wyników:

Wyniki podane zostaną uczniom i ogłoszone na stronie internetowej szkoły do dnia 4.05.2016 r.

Nagrody

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe uzyskają uczniowie, którzy zajmą I, II i III miejsce.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2