• Rozmiar:
 • A
 • A
 • A
Na zdjęciu otwarta książka z widocznym nagłówkiem „Rzemiosło” jako fotografia do konkursu ortograficznego organizowanego w szkole.

Szkolny konkurs ortograficzny

Myślisz, że ortografia jest Twoją mocną stroną? Masz możliwość to sprawdzić.

Uczestnicy

Adresatami konkursu są uczniowie z klas IV – VI.

Zasady konkursu

 • pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony na poziomach klas 4,5,6 wśród wszystkich uczniów w formie klasowego sprawdzianu ortograficznego ( dyktando),
 • klasy 4- znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery,
 • klasy 5 - znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, pisownia wyrażeń przyimkowych,
 • klasy 6- znajomość zasad ortograficznych dotyczących: ó, u, rz, ż, ch, h, wielkiej i małej litery, pisownia wyrażeń przyimkowych oraz pisownia przeczenia - nie z czasownikami, rzeczownikami, przymiotnikami, znajomość zasad pisowni z cząstką - by,
 • uczniowie , którzy uzyskają w swoich klasach najlepsze wyniki przejdą do drugiego etapu międzyklasowego konkursu szkolnego, który wyłoni mistrzów i wicemistrzów ortografii, - każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko dziecka, klasa).

Forma i technika pracy

 • dyktando pisanie ze słuchu

Kryteria oceniania prac

 • poprawność ortograficzna,
 • poprawność interpunkcyjna,
 • estetyka pracy.

Termin i miejsce konkursu

 • pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony od 4 maja do 11 maja 2016r.,
 • drugi etap od 16 maja do 18 maja 2016 roku,

Ogłoszenie wyników:

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 20 maja 2016r. na tablicy ortograficznej oraz na stronie internetowej szkoły.

Nagrody

Zwycięzcy otrzymają dyplomy.

Szkoła Podstawowa nr 38

ul. Romana Brandstaettera 6
61-659 Poznań

Dyrektor
Anna Sobczak

Wicedyrektor szkoły
Ewa Baszkiewicz

Lucyna Podolak
(61) 820-36-91 w. 34

telefon
61 820–36–91
email

Szkic budynku Szkoły Podstawowej nr 38 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa 38 z Poznania wspiera akcję kart PEKA dla dzieci.
logo cdz
logo 2